Groene cluster

Groene cluster

Totale ontplooiing met nadruk op beperkte cognitieve ontplooiing en de functionele verwerking van het geleerde: 

• Schoolse vaardigheden volgens mogelijkheden van elk kind
• Zelf-, huishoudelijke, maatschappelijke redzaamheid
• Vrije tijdsinvulling
• Creatieve vorming